Handleiding

NOTE: For updated build instructions, see the GitHub page!

If you have any questions or need help, come join our Discord server!


Op deze pagina probeer ik de basis van X-Moto bij te brengen. Voor informatie over de level editor, en algemeen X-Moto modificatie, kijk in de wiki. Je zou ook het README bestand in de X-Moto installatie directory moeten lezen

Installatie

Installeren op Microsoft Windows 2000/XP

Om X-Moto op Windows te installeren download u simpelweg de laatste automatische installer. Wanneer u dit gedaan hebt voert u het uit en volg de instructies op het scherm. De instructies wijzen zichzelf uit.

Alternatively you can build X-Moto from the sources. You should only do this if you intend to modify the game. If you chose to do this, download xmoto sources. The .tar.gz file contains everything needed to both build the game from source code, and play the game afterwards.

Installeren op Debian GNU/Linux

X-Moto is nu beschikbaar voor Debian GNU/Linux unstable en testing, dus indien dit uw besturingssysteem is is het heel eenvoudig om het spel te installeren. Type gewoon het volgende in als beheerder (root):

apt-get install xmoto

Voila. :)

Installeren op Linux (of andere UNIX variant) van broncode

Indien u Debian niet gebruikt (of een andere distributie met X-Moto) en u kan geen van de onofficiële pakketten gebruiken, kan u X-Moto van broncode installeren. Voor u start moet u het volgende hebben:

 • Laatste gcc en g++ versie
 • SDL ontwikkelingsbibliotheken en headers
 • OpenGL ontwikkelingsbibliotheken en headers
 • SDL_mixer met headers
 • libjpeg met headers
 • libpng met headers
 • zlib met headers
 • libbzip2 met headers
 • liblua50 met headers
 • liblualib50 met headers
 • libode0 met headers
 • libcurl3 met headers
Met dit uitgeklaard kan je de laatste X-Moto niet-Windows broncode downloaden. Het bouwen en installeren zou vrij makkelijk moeten zijn; start met de tarball in een gepaste map uit te pakken (tar xzvf bestand.tar.gz), in welke een xmoto-x.y.z map aangemaakt wordt. cd er in en type dan
./configure
Als dit successvol eindigd type je
make
Als dit ook goed gaat heb je 2 keuzes; of je installeert het spel globaal op je machine, of je installeert het enkel voor deze gebruiker.
Om het globaal te installeren, su in beheerders mode (root) en type:
make install
Dat moet genoeg zijn, iedereen moet nu kunnen spelen. Om het achteraf te kunnen verwijderen, type:
make uninstall

Nota: Ik voeg de namen van de overeenkomstige Debian pakketten later toe. Ik ben geen Linux guru, veel hiervan is waarschijnlijk nonsens en/of onvolledig - corrigeer me aub met uw wijsheid :)

Installeren op MacOS X van broncode

De procedure is ongeveer hetzelfde op een ander Unix achtig systeem, maar je moet eerst het volgenden doen:

 • installeer SDL met behulp van fink of met de libsdl.org installer,
 • installeer lua met fink : het is in de fink unstable boom, je moet unstable/main aan de "Trees:" lijn toevoegen in /sw/etc/fink.conf
 • installeer libode50 van broncode
Geef volgende commando's in:
./configure LDFLAGS="-L/sw/lib -framework OpenGL -framework Cocoa -lstdc++ -lSDLmain -lSDL -lSDL_mixer" CPPFLAGS="-I/sw/include"
make
sudo make install
Dan is het gewoon
/usr/local/bin/xmoto
om het spel te starten.

Dank aan Gabriel Boucher voor de uitleg.

Het spel spelen

strawberry
Een mooie aardbei

flower
Een einde-van-level bloem

wrecker
Een vervelende kapotmaker

Basis Gameplay

Een aantal aardbeien zijn typisch over de level verspreid dat gewoonlijk uit een gecompliceerd landschap bestaat - zoals eilanden in de wolken. Je moet al deze aardbeien verzamelen om de level uit te spelen - wanneer je de laatste hebt moet je de bloem zoeken en aanraken om de level uit te spelen. Variaties van de basis gameplay zijn te vinden in sommige levels.

Je ziet uw cross moto van opzij en je controleert zijn gas, remmen en simpele hoogtewijzigingen door de moto achterwaarts en voorwaarts te rukken. U kan ook de richting van uw rijden veranderen door om te draaien

Besturing

Je bestuurt je moto met het toetsenbord:

Pijl naar bovenVersnelt
Pijl naar benedenRemt
Pijl naar linksDraait tegen de klok in
Pijl naar rechtsDraait met de klok mee
SpatieDraait de moto in de andere rijrichting

Merk op dat de bovenvermelde toetsen anders ingesteld kunnen worden.

Bovendien kunnen sommige andere toetsen gebruikt worden bij het spelen:

EscapePauzeert het spel en opent het in-game menu
F12Slaat een schermafbeelding op in de map van het spel

X-Moto toegang tot het web verschaffen

Alpha versie 0.1.14 van X-Moto kan met het web verbinden en records (wereld records) en extra levels downloaden

De eerste keer dat je X-Moto start wordt er gevraagd of je het spel wil toelaten uw internet verbinding te gebruikten; Indien u geen hebt drukt u "No". Daarna worden uw proxy instellingen gevraagd. X-Moto ondersteunt HTTP proxies, SOCKS4 proxies en SOCKS5 proxies. Indien u achter een firewall zit zal u waarschijnlijk een proxy moeten specifiëren; vraag uw netwerk beheerder om hulp als u niet zeker bent

Replays

Sinds alpha versie 0.1.8 ondersteunt X-Moto opnemen en afspelen van replays. Deze worden altijd opgeslagen in de Replays map, die onder Windows in de spel installatie map zit en onder Linux en Unix systemen in de ~/.xmoto map. Replays kunnen een groot deel van uw schijfruimte gebruiken - gemiddeld gezien kan u voor een minuut replay tijd 50 kilobytes verwachten. Als u opnemen van replays wil uitschakelen kan u de 'StoreReplays' variabele op 'false' zetten in config.dat, die onder Windows in de spel map staat en onder Linux en Unix in ~/.xmoto.

Andere dingen die u moet weten over X-Moto replays:

 • Door de manier waarop ze opgeslagen worden lijken ze minder vlot dan het eigenlijke spel
 • Als u replays wil uitwisselen met andere mensen moet u er rekening mee houden dat ze automatisch gecompresseerd zijn en verdere compressie waarschijnlijk een averrechts effect zal hebben.

Configuratie

De belangrijke configuratie opties kunnen in het spel ingesteld worden door op de Options knop in het hoofdmenu te drukken. De meeste opties wijzen zichzelf uit, dus ze worden hier niet uitgelegd

Geavanceerde Opties

Opties worden opgeslagen in de file config.dat die onder Windows in de spel map zit en onder Linux en Unix in ~/.xmoto. Het is een XML text file, dus ze is aanpasbaar in een text editor. Bovenop de opties die u in het spel kan instellen zijn er ook opties die niet interessant genoeg zijn om in de menus te stoppen:

WebHighscoresURLDe URL waarvan publieke records gedownload moeten worden. Kijk aub op de records website om te weten hoe u uw eigen "privé" record lijst maakt
WebLevelsURLWebsite om extra levels te vinden.
DefaultProfileSpecifieert welk spelers profiel actief is wanneer u het spel start.
ScreenshotFormatHet formaat waarin schermafdrukken moeten opgeslagen worden. Dit kan jpg of png zijn.
NotifyAtInitIndien true wordt er een bericht over de game release getoond bij het opstarten. Dit wordt automatisch op false gezet achteraf.
StoreReplaysIndien true worden replays automatisch opgenomen tijdens het spel. Wanneer de speler dood gaat of de level uit rijdt kan hij kiezen om de replay te bewaren. Indien dit op false staat is het niet mogelijk replays op te slagen. Het opnemen van replays heeft een theoretische impact op de framerate van het spel, maar in de praktijk is er geen verschil merkbaar.
ReplayFrameRateDe framerate waarop replays worden opgenomen. Hoger betekent een vlottere replay, maar de replay file wordt dan wel veel groter. Zet dit nooit hoger dan 50, want dit kan tot onvoorziene omstandigheden leiden. De standaart waarde van 25 lijkt een goed compromis tussen vlotheid en bestands grootte.
CompressReplaysIndien true worden replays samengeperst met zlib. Dit is de standaart waarde. Zet dit op false als replays oplaan te lang duurt.

Je vindt ook een aantal obscure besturings instellingen in config.dat, maar ik laat ze ongedocumenteerd omdat het de bedoeling is deze in het spel aanpasbaar te maken.

Command-Line argumenten

Je kan een aantal argumenten aan het spel geven wanneer je het start vanaf de command-line.

-res WIDTHxHEIGHTDit start X-Moto met een resolutie van WIDTHxHEIGHT (breedte x hoogte). Deze resolutie moet ondersteund worden door uw video kaart en scherm als -res niet in combinatie met -win gebruikt wordt, in welk geval je eender welke vreemde resolutie kan gebruiken.
Deze optie overschrijft de resolutie instellingen in het spel.
-bpp BITSZet de weergave bits per pixel op BITS. Wanneer je in een venster speelt heeft deze optie geen effect. Als BITS 0 is wordt de huidige weergave instelling gebruikt.
Deze optie overschrijft de instelling in het spel, zoals -res.
-fsStart het spel in volledig scherm mode onafhankelijk van de instelling in het spel.
-winZoals -fs, maar start dan in een venster.
-qStart in stille mode, waarin geen berichten in de log of in de console worden geschreven. Dit overschrijft de -v optie.
-vZet extra berichtgeving aan
-noextsZet OpenGL extesies af. Probeer deze optie als u vreemde grafische fouten in het spel ziet. Het gebruik van deze optie kan uw framerate wel wat verlagen, zeker in grootte levels.
-level IDStart in een specifieke level geïdentificeerd door ID. Ingebouwde levels worden geïdentificeerd door hun nummer, doe bijvoorbeeld -level 16 om level #16 te spelen. Externe levels worden geïdentificeerd door hun IDs.
-replay NAMESpeelt de gegeven opgeslagen replay. NAME is de naam van de replay file in de Replays sub map, met of zonder de .rpl extensie.
-profile NAMESpeel het spel met het gegeven spelers profiel. Dit is nuttig in combinatie met de -level optie.
-listlevelsToont een lijst met alle beschikbare levels en sluit dan af. Dit is nuttig als je de -level optie wil gebruiken zonder in het spel te kijken naar de level ID's.
-listreplaysZoals -listlevels, maar dan met replays.
-timedemoSchakelt framerate throttling uit waardoor het spel op de maximum framerate speelt.
-fpsDit toont de huidige framerate in de linkerbovenhoek van het spel.
-uglyZet "lelijke" mode aan. Dit verhoogt de framerate veel, maar de graphics worden er heel lelijk van - de meeste dingen in het spel zullen getekend worden met lijnen, de rijder is dan een stokken figuurtje.
Deze optie is zeer nuttig als uw systeem geen goede OpenGL capabele video kaart heeft (bv een laptop met ingebouwde videokaart).
Als u genoeg CPU kracht hebt is het mogelijk X-Moto in OpenGL software emulatie mode te spelen (MesaGL onder linux, De OpenGL fallback driver onder Windows, enz).
-benchmarkGecombineerd met -timedemo en -replay zal het spel de replay zo snel mogelijk afspelen, de gemiddelde framerate naar stdout schrijven en dan afsluiten

Deze lijst is niet volledig, verschillende obscure opties zijn weggelaten. Dit komt omdat ze niet allemaal volledig geïmplementeerd en werkend zijn.