Siųsti savo lygį

Prieš siųsdami savo lygį, perskaitykite "Apie gero lygio projektą"
Lygiai, kurie sudaryti iš paprastų blokų, netvirtinami. Prašome pridėti spruklių, kliučių, foną arba/ir sluoksnius į savo lygį.

1 Autoriaus e-paštas niekada nebus rodomas ; tai gali būti naudinga, jeigu lygį reikės pakeisti arba jis turės klaidų

2 Visi lygiai, kuriuos pateikiate, yra publikuojami pagal GPL licencija

3 PRIEŠ SIŲSDAMI SAVO LYGĮ, ĮSITIKINKITE, KAD RINKMENOJE ID YRA TEISINGAS IR NETURI SPECIALIŲ SIMBOLIŲ : pavyzdžiui, jeigu jūsų lygis yra pavadintas "Atlenkiamo peiliuko lygis", tai duokite jam ID "atlenkiamopeiliukolygis"