Envia el teu nivell

Please read "About good level design" before sending your level
Levels composed of just plain blocks won't be validated. Please add sprites, edges, background and/or layers to your level.

1 El correu de l'autor mai serà mostrat; pot ser útil si el nivell te defectes o per si necessita una modificació

2 Tots els nivells es publiquen amb la llicència GPL

3 ABANS DE ENVIAR UN NIVELL ASSEGURA'T DE QUE LA ID DEL ARXIU ES CORRECTA I NO TE CARÀCTERS ESPECIALS: per exemple, si es diu "cpt Hook's level" dóna-li la id "cpthookslevel"