Manual

NOTE: For updated build instructions, see the GitHub page!

If you have any questions or need help, come join our Discord server!


On this page I'll try to document the basic usage of the X-Moto game. For information about the level editor, and general X-Moto modification, check the wiki. You should also read the README file found in the X-Moto installation directory.

Installation

Instal·lació en Microsoft Windows 2000/XP

La manera mes fàcil d'instal·lar X-Moto en Windows es descarregar l'últim instal·lador auto-extraïble. Quan el tinguis, executa'l i segui eix les instruccions en la pantalla. Molt següent-següent. :P

Alternatively you can build X-Moto from the sources. You should only do this if you intend to modify the game. If you chose to do this, download xmoto sources. The .tar.gz file contains everything needed to both build the game from source code, and play the game afterwards.

Instal·lació en Debian GNU/Linux

X-Moto esta disponible en Debian GNU/Linux unstable i testing així que, si aquest es el teu sistema operatiu, es molt fàcil obtenir i instalar el joc. Nomes has de escriure el següent com a administrador:

apt-get install xmoto

Voila. :)

Instal·lació en Linux (o altres variants UNIX) des de les fonts

Si no utilitzes Debian (o alguna altre distribució amb X-Moto) i no pots utilitzar cap dels paquets no oficials, hauries de instal·lar X-Moto a partir del Codi font. Abans de començar fixat de que tens lo següent:

 • Darrera versió del gcc y del g++
 • Biblioteques y capçaleres de desenvolupament SDL
 • Biblioteques y capçaleres de desenvolupament OpenGL
 • SDL_mixer amb capçaleres
 • libjpeg amb capçaleres
 • libpng amb capçaleres
 • zlib amb capçaleres
 • libbzip2 amb capçaleres
 • liblua50 amb capçaleres
 • liblualib50 amb capçaleres
 • libode0 amb capçaleres
 • libcurl3 amb capçaleres
Amb tot això correcte, pots descarregar el darrer codi no-Windows. La construcció i instal·lació son bastant estàndard; pots començar descomprimint el tar-ball en un directori, on es creara el directori xmoto-x.y.z. cd cap dins, i aleshores escriu:
./configure
Si funciona, executa:
make
Si també funciona, tens dues opcions, instal·lar el joc de manera global en la màquina o instal·lar-lo nomes per a aquest usuari.
Per instal·lar-lo de manera global: su per fer-te administrador i executa:
make install
Això hauria de fer tot el treball i tots podrien jugar. Per desinstal·lar-lo posteriorment executa:
make uninstall

Nota: Afegiré els nomes dels corresponents paquets Debian desprès. Penseu que no soc un mestre de Linux, així que això pot no tenir sentit o estar incorrecte. Corregiu-me amb saviduria, si us plau :)

Instal·lar en MacOS X desde el codi font

Aquest mètode es quasi igual que compilar per a qualsevol altre sistema d'Unix, però abans necessites fer lo següent:

 • instal·lar SDL fent servir fink o amb l'instal·lador libsdl.org,
 • instal·lar lua desde fink: esta en la branca inestable de fink, necessites afegir unstable/main a la línia "Trees:" en /sw/etc/fink.conf
 • instal·lar libode50 desde els fonts
Escriure les següents ordres:
./configure LDFLAGS="-L/sw/lib -framework OpenGL -framework Cocoa -lstdc++ -lSDLmain -lSDL -lSDL_mixer" CPPFLAGS="-I/sw/include"
make
sudo make install
Aleshores fes nomes
/usr/local/bin/xmoto
per arrancar el joc.

Gracies a Gabriel Boucher per la guia anterior.

Jugant

strawberry
Una meravellosa maduixa

flower
Una flor fi-de-nivell

wrecker
Una fastigosa mina

Regles bàsiques

Un determinat numero de maduixes estan distribuïdes per arreu en cada nivell, que generalment consisteixen en un complicat paisatge vist des de el lateral (es a dir, mes com illes en el cel). Necessites recollir totes les maduixes per terminar el nivell - quan tens l'ultima has de trobar la flor que farà que termini el nivell al tocar-la. Variacions d'aquestes regles bàsiques poden aparèixer en algun dels nivells.

La teva moto es veu des de el lateral, pots controlar-la accelerant, frenant i amb canvis en la posició, endavant i endarrere. A mes, pots canvis el sentit de la marxa rotant sobre el teu eix.

Controls

Controles la moto amb el teclat:

Fletxa daltAccelera
Fletxa abaixFrena
Fletxa esquerraRota en el sentit contrari a les agulles del rellotge
Fletxa dretaRota en sentit horari
EspaiDona la volta i condueix en sentit contrari

Les tecles poden ésser reconfigurades al teu gust.

A més, es poden prémer altres tecles durant el joc:

EscapeAtura el joc y obre menu
F12Fa una foto de pantalla i la col·loca en el directori del joc

Deixa que X-Moto accedeixi a la Web

La versió alpha 0.1.14 del X-Moto te una nova funcionalitat que permet al joc connectar-se a la web y descarregar-se els rècords (mundials) y nivells extra.

La primera vegada que executis X-Moto et preguntara sobre si vols permetre que el joc accedeixi a la teva connexió a Internet; si no en tens, fes click en "No". Després hauràs de omplir les teves configuracions del intermediari (proxy). X-Moto suporta proxies HTTP, SOCKS4 y SOCKS5. Si estàs darrera d'un tallafoc probablement hauràs d'especificar un proxy. Pregunta al administrador de la teva xarxa per a que et doni un cop de ma si tens mes dubtes.

Repeticions

Des de la versió alpha 0.1.8, X-Moto pot grabar i reproduir repeticions. Es guarden en el directori Replays, que en windows esta situat en el directori de instal·lació del joc i en sistemes Linux-like esta en el directori ~/.xmoto. S'ha de tenir en compte que les repeticions poden ocupar molt espai en el disc dur, pots canviar la variable 'StoreReplays' a 'false' en config.dat, que en Windows esta en el directori del joc i en Linux en ~/.xmoto.

Altres coses a tenir en compte respecte a les repeticions del X-Moto

 • Degut a la manera en la qual es guarden, semblen menys continues que el joc.
 • Si vols intercanviar repeticions amb altres persones, hauràs de tenir en compte que ja estan comprimides, així que tornar a comprimires pot fer que l'arxiu ocupi mes.

Configuration

Les opcions mes importants de la configuració es poden modificar des de el botó Options del menu principal. La majoria son auto-explicatives, així que no entraré en detalls.

Opcions Avançades

Les opcions es guarden en el arxiu config.dat. En Windows esta en el directori de joc, mentre que en Linux esta en ~/.xmoto. Es un arxiu de text pla XML, així que es fàcil de visualitzar amb qualsevol editor de text. A mes de les opcions accessibles des de el joc hi ha un parell mes, que no son suficientment interessants com per incluirles en els menús:

WebHighscoresURLL'URL des de la que es descarreguen els rècords publicats. Si us plau, consulta la web dels rècords per obtenir informació sobre com es crea la teva pròpia llista de rècords "privats".
WebLevelsURLLloc de la web on es buscan nivells extra.
DefaultProfileEspecifica que perfil de jugador hauria de carregar-se quan comença el joc.
ScreenshotFormatFormat en el qual es guarden les fotos de pantalla. Por ésser jpg o png
NotifyAtInitSi true es mostra un missatge sobre la versió del joc al començament. Es posa automàticament a false desprès.
StoreReplaysSi true, les repeticions es guarden automàticament durant el joc. Quan el jugador mor o termina un nivell, pot escollir salvar la repetició. Si esta a false no es podrà guardar cap repetició. Guardar les repeticions te un impact teòric en la velocitat del joc, però pràcticament no es nota.
ReplayFrameRateEspecifica el rati de fotogrames en el qual es guardara la repetició. Quant mes alt, mes continuïtat tindrà en la repetició, però també serà l'arxiu mes gran. Mai posis aquesta opció amb valors mes alts que 50, pot portar conseqüències imprevistes. El valor 25, sembla ser un bon compromís entre la suavitat de la reproducció i el tamany de l'arxiu.
CompressReplaysSi true les repeticions es comprimiran amb zlib. Es el comportament per defecte. Posa'l a false si triga massa en guardar les repeticions.

Hi ha un gran numero d'opcions configurables en config.dat, però les deixaré sense comentar perquè son modificables desde dins del joc.

Paràmetres en la línia d'ordres

Pots posar molts paràmetres a l'hora d'arrencar el joc desde la línia d'ordres.

-res WIDTHxHEIGHTForça al X-Moto a utilitzar una resolució de WIDTHxHEIGHT (AMPLExALT). Aquesta resolució hauria de ser suportada per la teva trageta de video i per el monitor si res no es combina amb -win, aleshores pots especificar la resolució tan gran com vulguis.
Aquesta opció sobreescriu el valor que has especificat dintre del joc.
-bpp BITSPosa el numero de bit per pixel a BITS. Quan s'executi en mode finestra, aquesta opció no te cap efecte. Si BITS es 0 s'utilitza la configuració actual del dispositiu.
Com amb -res, aquesta opció sobreescriu la configuració del joc.
-fsForça el joc a executar-se en mode de pantalla completa, independentment de lo que hi hagi especificat dins del joc.
-winCom -fs, però en mode finestra.
-qHabilita el mode silenciós, en el que no s'escriuen missatges en el arxiu de registre ni per consola. Sobreescriu la opció -v
-vHabilita el mode verbós (els registres son molt descriptius).
-noextsDeshabilita l'us d'extensions OpenGL. Proba aquesta opció si tens error gràfics dins del joc. Baixara la tassa de fotogrames del joc, especialment si jugues nivells grans.
-level IDSalta directament al nivell especificat per ID. Els nivells que estan integrats dins del joc s'identifiquen pel seu numero, per exemple, utilitza -level 16 per a jugar en el nivell #16. Els nivells externs s'identifiquen pels sus IDs.
-replay NAMEReprodueix la repetició que se li dona. NAME es el nom de l'arxiu de repeticions que esta en el directori Replays, amb o sense la extensió .rpl.
-profile NAMEJuga utilitzant un perfil del jugador que se li dona. Es útil quan es combina amb la opció -level.
-listlevelsMostra una llista de nivells disponibles i surt. Es útil si vols utilitzar -level per anar directament a aquest nivell però no vols entrar en el joc per a veure quines son les IDs dels nivells.
-listreplaysCom -listlevels, però amb les repeticions.
-timedemoDeshabilita l'eliminació de fotogrames, es a dir, el joc s'executara al màxim rati de fotogrames.
-fpsMostrara el rati de fotogrames actual en la cantonada superior esquerra de la pantalla.
-uglyHabilita el mode "lleig". Incrementa considerablement el rati de fotogrames, però també fa que els gràfics siguin sinistres - la majoria de les coses de dins del joc es dibuixaran amb línies. El pilot per exemple, serà una simple figura de pal.
Aquesta opció s'utilitza si el teu sistema no te una bona targeta gràfica amb suport per a OpenGL (com per exemple si tens un portàtil amb una targeta de vídeo integrada).
Si tens una CPU lo suficientment potent, podràs fins i tot executar X-Moto amb el mode d'emulació d'OpenGL per software (MesaGL en Linux, el controlador de fallback de Windows de OpenGL, etc).
-benchmarkQuan es combina amb -timedemo i -replay el joc executarà la repetició lo mes rapit possible, escriurà el rati de fotogrames per la sortida estàndard i aleshores sortira.

Aquesta llista no esta completa, s'han deixat moltes coses fora. Perquè encara no estan completament implementades o no funcionen.