שלח הודעה למנהלים

Write your message in english. Else it won't be read.

If you have found a bug, please use our bugtracker.

If you have a problem with either xmoto or inksmoto, please use the forum.

אתה חושב שחסר משהו באתר? אתה רוצה לבקש תרגום בשפה אחרת? אז תשאיר את כתובת האימייל שלך כדי שהמנהלים יוכלו ליצור קשר

To translate the website, just download the french translation, replace french words by the translation in your language and send all using the message tab ;-) (don't forget to add you email and the name of your language in your language)